Agnieszka Osiecka
 
 
Pan tańczyć znów chce mówię że nie
Pana wzrok łowi mnie
I śmiech i znów ten śmiech
I znów w nim zaproszenie
 
Lecz pan mi znikł
Gdzie och gdzie pan mi znikł
O nie jeszcze nie
Niech pan stąd nie odchodzi
Niech będzie jak pan chce
Tak jak pan chce
 
Zostań już tu
Przyjmę twe zaproszenie
Patrz na mnie jak chcesz
Jak chcesz jak chcesz
Tak jak chcesz
 
Pan tańczyć znów chce mówię że nie
Pana wzrok łowi mnie
I śmiech i znów ten śmiech
I znów w nim zaproszenie
 
O czemu pan znów dziś mnie prześladuje
I jak pan śmiał tu za mną za mną przyjść
Czy ja czy ktoś dał znak że pan się tak ośmielił
Tam gdzie ja tam i pan jak pan śmie