Cendrars Blaise, właściwie Frēdéric Sauser (1887-1961), poeta i prozaik francuski. Jako ochotnik legii cudzoziemskiej brał udział w I wojnie światowej i stracił na froncie rękę. Odbył wiele podróży. W Paryżu zbliżył się do awangardy artystycznej (m.in. P. Picassa, G. Apollinaire’a, M. Chagalla) oraz do ruchu anarchistycznego. Współtwórca kubizmu.

W swojej twórczości sławił przygodę i egzotykę, posługując się poetyką szerokich skojarzeń, np. w poematach Wielkanoc w Nowym JorkuProza transsyberyjskiej kolei (1912, wydanie polskie w Poezjach 1962).

Duży rozgłos zdobyły powieści B. Cendrarsa oparte na wątkach autobiograficznych, których bohaterem jest żądny przygód podróżnik, np. Złoto (1925, wydanie polskie 1927), Rum: życie i przygody Jana Galmota (1930, wydanie polskie 1976), Odcięta ręka (1946, wydanie polskie 1965).

W czasie II wojny światowej był korespondentem wojennym. W języku polskim także Poezje wybrane (1977).