Wujek Jakób (1541-1597), pisarz religijny, tłumacz. 1558-1559 studiował w Akademii Krakowskiej, 1562-1564 w Wiedniu. 1565 po powrocie do kraju wstąpił do zakonu jezuitów. 1573-1584 rektor kolegiów jezuickich w Poznaniu, Wilnie i Kolozsvár (Siedmiogród). Po powrocie mieszkał głównie w Krakowie.

Autor dzieł teologicznych, kaznodziejskich i polemicznych po polsku i po łacinie. Znakomity tłumacz Biblii (Nowy Testament 1593, całość 1599), jego przekład wywarł wpływ na rozwój polskiego języka literackiego. Także postylle (kazania): Postilla catholica (część 1-2, 1573, część 3 – 1575, wydanie całości 1584) i Postille mniejsze (część 1-2, 1579-1580).