Józef Waczków (1933 – 2004) polski tłumacz, poeta.
 
Przekładał z języków:

  • czeskiego (Hašek, m.in. Dole i niedole dzielnego żołnierza Szwejka podczas wojny światowej (1991), Hrabal, Pavel, Kohout, Mácha, Seifert, Vladislav Vančura)
  • słowackiego (Sládkovič, Jaroš)
  • francuskiego (Lautréamont, Breton, Gary, Sartre, Aragon)
  • rosyjskiego (Pasternak, Błok, Ajgi)
  • portugalskiego (poezje Camõesa).
  • Napisał książkę O sztuce przekładu (1998).

    Był redaktorem miesięcznika “Literatura na świecie”.