Maryna Cwietajewa
Стихи к Блоку

przekład : Salomea Galecka
„Wiersze do Błoka” (1)
 
 
1.

Imię twe — ptaszyna w ręku,
Imię twe — sopelek w ręku.
Jedno jedyne ust poruszenie,
Pięć liter — imię twe — drgnienie,
Piłeczka w biegu schwytana,
Srebrna pieśń dawno słyszana.

Kamień, rzucony w cichą głębinę,
Wyszlocha pluskiem twe imię.
W słabym odgłosie nocnego biegu
Huczy twe imię, jak pieśń w szeregu,
I zagra nam je w skroń
Sucho trzeszcząca broń.

Imię twe, ach — czyż można !
Imię twe — pocałunek w oczy, z ostrożna,
W maleńkie, głośno bijące serce…
Imię twe — pocałunek w śniegu kobierce…
Źródlane, lodowate, błękitne potoki…
Z twoim imieniem sen głęboki…