Kryński Stanisław (1912-1967), polski filolog-anglista, krytyk literacki i tłumacz literatury anglojęzycznej, m.in. angielskich poetów jezior (Williama Wordswortha, Samuela Taylora Coleridge’a i Roberta Southeya), Roberta Burnsa, Samuela Butlera i Edwarda Gibbona.

Ukończył Gimnazjum in. Jana Zamoyskiego w Warszawie[1], uzyskując w 1930 świadectwo dojrzałości. Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1934) został magistrem prawa; a w 1938 – na Wydziale Filozoficznym UW – także magistrem filozofii. Równolegle ukończył, również na UW, trzyletni kurs prawa francuskiego uzyskując w 1937 Certificat de droit français de l’Université de Paris. Pracy doktorskiej z prawa rzymskiego nie dokończył z powodu wybuchu wojny.

Wybrane tłumaczenia

Robert Burns, Z wierszy szkockich, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956 (wraz z Ludmiłą Marjańską i Zofią Kierszys)
Edward Gibbon, Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego, T. 1, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960 (tom 2. w tłumaczeniu Zofii Kierszys).
Angielscy “Poeci Jezior”: W. Wordsworth, S. T. Coleridge, R. Southey, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1963 (tłumaczenie, wybór i opracowanie).
Samuel Butler, Hudibras, Wrocław: Ossolineum, 1970.