Rainer Maria Rilke
Einsamkeit
 
przekład : Janina Brzostowska
„Samotność jest jak deszcz”
 
 
Samotność jest jak deszcz.
Z morza powstaje, aby spotkać zmierzch;
z równin niezmiernie szerokich, dalekich,
w rozległe niebo nieustannie wrasta.
Dopiero z nieba opada na miasta.
 
Mży nieuchwytnie w godzinach przedświtu,
kiedy ulice biegną witać ranek,
i kiedy ciała nie znalazłszy nic,
od siebie odsuwają się rozczarowane;
i kiedy ludzie, co się nienawidzą,
spać muszą razem — bardziej jeszcze sami:
 
samotność płynie całymi rzekami.