Dedecius Karl (1920-2016), znany niemiecki tłumacz literatury polskiej, krytyk i wydawca. Prowadził wykłady na uniwersytecie w Heidelbergu, poświęcone poezji polskiej XX w. Dyrektor powołanego do życia w Darmstadt w 1980 Deutsches – Polen Institut.

Książka o niemiecko-polskich związkach kulturowych Polacy i Niemcy (1971, przekład polski 1973). Tłumaczył m.in. utwory L. Kruczkowskiego, S.J. Leca, J. Przybosia, T. Różewicza, K.I. Gałczyńskiego, Cz. Miłosza, W. Szymborskiej, K. Wojtyły.

Wydał antologie współczesnej poezji polskiej Lektion der Stille (1959), Leuchtende Gräber (1959), Polnische Poesie des 20. Jahrhunderts (1964), Neue polnische Lyriki (1965), Polnische Prosa des 20. Jahrhunderts (tomy 1-2, 1966-1967), Lesebuch des zwanzigsten Jahrhunderts (1978). Także Notatnik tłumacza (wydanie polskie 1974).

Od 2003 polscy tłumacze literatury niemieckojęzycznej oraz niemieccy tłumacze literatury polskiej, nagradzani są nagrodą imienia Karla Dedeciusa. Laureaci wybierani są przez polsko-niemieckie jury.