Konieczny Zygmunt (1937-), polski kompozytor. Debiutował w końcu lat 50. w kabarecie Piwnica pod Baranami (związany z tym kabaretem do tej pory). Pierwsze sukcesy kompozytorskie z początkiem lat 60. (nagrody na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie 1962, Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 1963, Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie 1963 i in.), związane wówczas z wykonawstwem E. Demarczyk

Jeden z najwybitniejszych polskich twórców muzyki teatralnej (m.in. Wyzwolenie 1976 i Noc listopadowa 1977 w Starym Teatrze im. H. Modrzejewskiej) i filmowej. Pod wpływem Koniecznego ukształtowało się wokół Piwnicy pod Baranami oryginalne środowisko kompozytorów “piosenki artystycznej” (J.K. Pawluśkiewicz, S. Radwan, A. Zarycki, Z. Raj, Z. Preisner, G. Turnau i in.). Laureat nagrody Miasta Krakowa 1974.

Zrealizował muzykę m.in. do filmów: Słońce wschodzi raz na dzień (1967), Palec boży (1972), Opadły liście z drzew (1975), Ognie są jeszcze żywe (1976), Klucznik (1977), Podróż do Arabii (1979), W obronie własnej (1981), Mgła (1983), Kartka z podróży (1983), Ucieczka z kina Wolność (1990 – nagroda na FPFF w Gdyni), Pogrzeb kartofla (1990 – nagroda na FPFF w Gdyni), Kraj świata (1993), Jańcio Wodnik (1993), Grający z talerza (1995), Gdzie jesteś Święty Mikołaju? (1995), Historia kina w Popielawach (1998 – nagroda Orła; Polska Nagroda Filmowa), Wrota Europy (1999), Szczęśliwy człowiek (2000), Prymas. Trzy lata z tysiąca (2000).