Grodecki Roman (1889-1964), historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1928 członek Polskiej Akademii Umiejętności. Znawca historii gospodarczo-społecznej Polski średniowiecznej. Autor wielu rozpraw i studiów, m.in. Dzieje Polski do r. 1194 (1926), Początki immunitetu w Polsce (1930), Polska Piastowska (1969). Przełożył na język polski Kronikę Galla Anonima (1923) i Księgę henrykowską (1949).