Desnos Robert (1900-1945), pisarz francuski. Jeden z czołowych poetów surrealizmu (do 1930), autor m.in. prozy poetyckiej Deuil pour deuil (1924) i zbioru wierszy Corps et biens (1929). Twórca awangardowego filmu L’étoile de mer (1928). Owocem jego udziału w ruchu oporu podczas II wojny światowej był zbiór Domaine public (1953). Zmarł w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Terezinie.