Mandelsztam Osip (1891-1939), rosyjski pisarz. Jeden z najwybitniejszych twórców i teoretyków tzw. akmeizmu w poezji rosyjskiej, nawiązującego do tradycji antyku i średniowiecza, a także ówczesnej literatury i filozofii francuskiej.

Posługiwał się często archaizacją stylu i słownictwa, np. w zbiorach Kamień (1913), Tristia (1913) i Stichotworienija (1928). Także miniatury prozatorskie, eseje zebrane m.in. w tomie O poezji (1928), wspomnienia Szum wriemieni (1925). W polskich przekładach m.in. Poezje (1971) i zbiór szkiców literackich Słowo i kultura (1927).