Trakl Georg (1887-1914), austriacki pisarz. Wybitny przedstawiciel ekspresjonizmu w literaturze Austrii. W liryce nasyconej katastroficznymi wizjami wyraził przeczucie końca epoki oraz monarchii austrowęgierskiej. Twórczość Trakla, ceniona za mistrzostwo formy i walory muzyczne, od 1945 wywiera wpływ na całą poezję niemieckojęzyczną. Polskie wybory: Wiersze (1973), Poezje zebrane (1992). Jako żołnierz armii austriackiej zmarł w szpitalu w Krakowie.