Anna Achmatowa
Krzysztof Kamil Baczyński
Rémy Belleau
Miron Białoszewski
Andrzej Bieły
Jaime Torres Bodet
Janina Brzostowska
Robert Burns
Blaise Cendrars
Maryna Cwietajewa
Karl Dedecius
Wacław Denhoff-Czarnocki
Robert Desnos
Leszek Długosz
Wiesław Dymny
Wincenty Faber
Salomea Galecka
Gall Anonim
Johan Wolfgang von Goethe
Roman Grodecki
Nicolás Guillén
Julia Hartwig
Kazimierz Andrzej Jaworski
Janusz Jęczmyk
Julian Kacper
Stanisław Kryński
Bolesław Leśmian
Osip Mandelsztam
Tadeusz Miciński
Gabriela Mistral
Tadeusz Nowak
Joanna Olczak-Ronikier
Agnieszka Osiecka
Bronisława Ostrowska
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Jerzy Pomianowski
Stanisław Ratold
Rainer Maria Rilke
Henryk Rostworowski
Król Salomon
Emanuel Schlechter
Franciszek Serwatka
Percy Bysshe Shelley
Andrzej Szmidt
Wisława Szymborska
Georg Trakl
Julian Tuwim
Józef Waczków
Danuta Wawiłow
J. Wima
Andrzej Włast
Wiktor Woroszylski
X. Jakób Wujek
Jerzy Zagórski