Achmatowa Anna, Andriejewna, właściwie Anna Andriejewna Gorienko (1889-1966), poetka rosyjska. W pierwszym okresie twórczości przedstawicielka akmeizmu. Autorka popularnych zbiorów liryków refleksyjno-osobistych, np.: Wieczór (1912), Różaniec (1914, wydanie polskie pt. Paciorki 1925). Później pisała wiersze filozoficzne, m.in.: Białe stado (1917), Dmuchawiec (1921). Opublikowała głośny autobiograficzny Poemat bez bohatera (1940-1942, 2 wersja – 1962, wydanie polskie 1976, polski przekład fragmentów w wyborze Poezje 1964).

Ofiarom stalinowskiego terroru poświęciła poemat oratoryjny Requiem (powstał 1935-1940, wydanie pośmiertne 1987, polskie przekłady fragmentów w wyborze Poezje 1981, całość w antologii Akme znaczy szczyt 1986). Inne zbiory, m.in.: Iz szesti knig (1940), Bieg wriemieni (1965). Polskie wybory poezji: Poezje wybrane (1970), Poezje (1981, wydanie dwujęzyczne), Wiersze (1989), przekłady w antologii Pięciu poetów (1975). Także prace krytycznoliterackie, np. Mój Puszkin (wybór polski 1976).